ile temiz hava ve sağlıklı mekanlar...
Inovatif Alman teknolojisi!
 
Mutfak egzoz havası ve baca kanalları temizliğinde inovatif çözüm!
Egzoz hava kanallarındaki yağ birikintileri tehlikelidir!
Baca kanalları ve sistem bileşenlerinin temizlik ve bakım maliyetleri de oldukça yüksektir.
Mutfak egzoz hava kanalları, pişirme, kızartma ve kavurma işlemlerinden kaynaklanan aerosollerle yoğun bir şekilde yüklenir. Yağ önce gaz veya buhar şeklinde emilir ve sonrasında daha soğuk yüzey olan kanal duvarlarına tutunarak burada birikir. Bu şekilde kalıntılar giderek çoğalır ve bir koku ve mikrop kaynağı oluşturur.
Her şeyden önce, biriken yağ tabakası tehlikeli bir yangın tetikleyicisidir ve olası bir alevlenmeyi  hızlandırıcı  etki gösterdiği için mutfak bacaları yüksek bir yangın riski taşırlar. Kanallardaki yağ birikintileri, yangın damperlerinin ve güvenlik cihazlarının düzgün çalışmasını engeller ve hatta bozulmalarına da sebep olabilir.
Endüstriyel mutfakların havalandırma sistemlerinde bulunması gereken sistem bileşenleri ile ilgili DIN EN16282 yönergesi ; endüstriyel mutfakların havalandırma sistemlerinin kokuyu , yağları ve gaz halindeki diğer atıkları elimine edecek ( atık havadan arındırabilecek ) yeterlilikte olmasını şart koşar.
Bacalardaki yağ birikintisi, 
yağlı atıkları , koku ve duman için çözüm...


Mutfak egzoz havasının kokulardan nötralize edilmesi işletmeler için önemli bir ihtiyaç ve çözülmesi oldukça zor bir problemdir.
Pis kokuların verdiği rahatsızlık bir yana , baca ve kanal içlerinde  yağ ve kir birikmesi de çok önemli bir başka problemdir. Yağ ve kirden dolayı baca ve sistem bileşenleri olan fan , motor , yangın söndürme sistemi , damper vb. ekipmanların hem çalışması kısıtlamakta hem de malzemelerin ömrü kısalmaktadır. Bunların arızalanması durumunda , tamiri veya yenilenmesi , işletmelere öngörülemeyen ciddi ek maliyetler getirmektedir. Baca ve kanallarda yağ ve kir birikmesi , yangın riskini artırmakta ve sonuçları ağır olabilecek bir tehlike oluşturmaktadır.

Endüstriyel tesislerde ve gastronomide , mutfak davlumbaz , baca ve egzoz havası kanallarının temizlenmesi için şimdiye kadar bilinen  tek  çözüm şekli , bütün bu sistem bileşenlerinin fiziksel veya kimyasal olarak temizlenmesiydi.Profesyonel temizlik hem çok zahmetli hem de çok zaman alıcıdır. Ayrıca bir defa yapmakla da bitmez ; kullanım yoğunluğuna ve kirlilik derecesine bağlı olarak kısa aralıklarla sık sık tekrar edilmelidir. Hal böyle olunca da temizlik maliyetleri oldukça yüksektir.

İnovatif pro
OXiON F sistem ile artık bu sorun kökten ve kalıcı bir şekilde çözümlenebiliyor!

 
1. Hava hijyeni nasıl temin edilebilir?
 
2. Mutfak egzoz havasını pis kokudan arındırmak için hangi teknikler uygulanabilir?
 
3. Egzoz havası kanallarındaki yağ yükü, özellikle yanmış ve baca çeperine iyice yerleşmiş eski yağ birikintilerinin azaltılması nasıl sağlanabilir? Bu çok önemlidir  çünkü bunlar taze yağdan önemli ölçüde daha düşük parlama noktasına sahiptir ve yangın riskini artırmaktadır. (Taze yağ parlama derecesi yaklaşık 300°C iken beklemiş yağın parlama derecesi yaklaşık 130°C'dir.)
 
4. Yakın çevrede yaşayanları  veya misafirleri rahatsız etmemek için kokular nasıl azaltılabilir?
 
5. Mutfaktaki atık havanın enerjisinden bir ısı geri kazanım sistemine entegrasyon ile faydalanabilmek için atık hava kalitesinde bir iyileştirme nasıl sağlanabilir?
 
6Egzoz hava kanallarının zor ve maliyetli olan temizliği için harcanacak bütçeden  işletme yararına  nasıl  tasarruf sağlanabilir?
 
7. Kullanım sürelerine (malzeme ömrüne) etkisi nedir?
proOXiON®   Mutfak
proOXiON® almaya karar vermeden önce düşünün...
gastronomi işletmelerinde yüksek standartlar ve konforlu alanlar
proOXiON®  F sistem
Yağ ve kokulara karşı çözüm
Mutfak egzoz havası kokar ve çevreyi kirletir. Koku molekülleri yağ ayrıştırma ile ortadan kaldırılmaz. Ancak ozon üreten sistemler buna çözüm olabilir.

Avantajlar nerede, sınırlar nerede? Karşılaştıralım ve birlikte görelim.
 
AKTİF KARBON kokuları hapseder evet , ancak dezavantajları da vardır. Aktif karbon , 35°C'nin üzerindeki hava sıcaklıklarında veya %55'in üzerindeki hava neminde etkisizdir. Aynı zamanda yanıcıdır ve bu nedenle muhtemel bir yangın hızlandırıcıdır.
 
 
Aktif karbona alternatif, bir kaya türü olan ZEOLİT'tir. Zeolit ​​antiseptik etkiye sahiptir, yağ ve koku molekülleri parçalanır ve zenginleştirilmez. Zeolit, yağı kendi kendine parçalar ve kendi kendini temizleme özelliğinden dolayı aktif karbona göre çok daha uzun ömürlüdür.
ULTRAVIYOLE RADYASYON (185 nm dalga boyuna sahip UV-C) genellikle kirli mutfak atık havasını arıtmak için kullanılır. Teknoloji, oksitleyici ajanlar olarak oksijen radikalleri üretmeyi mümkün kılar. Ancak buradaki sorun, UV-C cam tüpler üzerinde hızla biriken yağ yüklü mutfak egzoz havasının UV-C fonksiyonunun dalga boyunu değiştirmesi ve bozulma kapasitesinin de sıfıra meyletmesidir. Tüpler hali ile  her hafta çıkarılmalı ve temizlenmelidir.
 
Mutfak egzoz havası dışında , haricen gaz halinde üretilen ve egzoz havası kanalına enjekte edilen O3 ile mutfak egzoz hava kanallarının temizlenmesi, kanal üzerindeki besleme noktasından optimum düzeyde O3 dağılımı sağlanması sayesinde tüm tortu ve koku yüklerini azaltır.  O3 jeneratörü filamentleri, UV-C teknolojisinin daha da geliştirilmiş halidir. Kararlı ve kesin aktif hava üretimini ve üstelik bunu en düşük enerji tüketimi ile çalışarak yapmayı garanti eder.
Kumanda ünitesi de dahil olmak üzere cihazın tüm bileşenleri, fişe tak çalıştır şeklinde hazır ve bir pano/kabin içerisinde yerleşiktir.

proOXiON® mutfak egzoz havası temizleme sistemi, DIN EN 16282-8 ve VDI 2052'nin öngördüğü tüm şartları sağlamaktadır.
proOXiON®  F sistem
proOXiO F
küçük bir kutu büyük bir etki!

proOXiON® aerosolle kirlenmiş egzoz havasını oksitlemek için egzoz hava kanalına veya davlumbaza , ihtiyaca göre ayarlanmış miktarda aktif oksijen enjekte ederek ,  yağlı mutfak egzoz havasının şartlandıran bir sistemdir.
Sistem, dahili bir ön filtre üzerinden , bulunduğu dış ortam havasını veya oda havasını emer ve aktif oksijenle zenginleştirir. Böylece aktiflenmiş hava içerisindeki aktif oksijenin yağlı egzoz havası ile anında reaksiyona girdiği özel bir hortum aracılığıyla davlumbaza ve hava kanalına beslenir. Yağ molekülleri , başta karbon , nitrojen ve su olmak üzere temel yapı ​​maddelerine ayrışır ve bu şekilde egzoz havası ile dışarıya taşınır. Küçük kalıntılar, kanal iç çeperlerine yerleşebilir ve burada oluşan hafif kurum ise yine oksitlendiği için tutunamaz ve zamanla baca içerisindeki hava akımı ile dışarıya atılır.
 
Sonradan güçlendirme/entegrasyon mümkün
proOXiON® F teknolojisinin kurulumu kolaydır ve ayrıca mevcut egzoz hava kanallarına sonradan da takılabilir. Küçük ve orta ölçekli gastronomi işletmelerinin yanı sıra büyük endüstriyel mutfaklar için de uygundur.
Sistem gerekli tüm bileşenleri hazır bir şekilde özel panosunda sevk edilir. Pratik montaj imkanı sağlar ve işletme için devreye  almaya elektrik bağlantıları hazırdır.
Mutfak bacalarının , işletme , bakım ve onarım maliyetlerindeki önemli ölçüdeki tasarruf sayesinde , yatırım genel olarak  6 ila 24 ay gibi kısa sürelerde kendini amorti eder
Koku yükü azaltılmış egzoz havası
Yağlar , koku ve diğer kirletici yükler
O3   Sonuç olarak, yağ molekülleri karbondioksit, nitrojen ve su gibi temel bileşenlerine parçalar.
Mutfak egzoz havası kokusuz hale gelir ve ayrıca kanal duvarlarındaki yağ kalıntıları sürekli olarak parçalanır.
Paslanmaz çelik kaplı bir Teflon hortum, O3'ü egzoz havası kanalına iletir.
proOXiON® F kabini herhangi bir yere , kolayca duvara monte edilebilir. Montaj yerinde , atık hava sistemiyle kilitlenmiş ,  230V elektrik bağlantısı gereklidir.
İçeride, O3 ihtiyaç duyulan miktarda  üretilir ve bir kompresör tarafından hortuma aktarılır.
O3-Sensör
Odadaki bir O3 sensörü, limit değerini sürekli olarak izler. 
Mutfak egzoz havası ve ısı geri kazanımı

EnEV'e göre 4.000 m3/h'den fazla kapasiteye sahip mutfak atık hava sistemleri, ısıyı geri kazanma zorunluluğuna tabidir. proOXiON® ile etkili ve kalıcı temizlik sayesinde, ısı geri kazanım için çok aşamalı, karmaşık filtreleme gerekli  değildir.  Bu kapasitede işletmelerin çevreye duyarlı enerji verimliliği nedeni ile zorunlu olarak ısı geri kazanımına aktarmaları gereken hava proOXiON® ile artık arındırılmış olacağından burada oluşabilecek ek filtre ve sistem kurulum maliyetlerinden de ciddi oranda tasarruf sağlanmış olmaktadır.

Böyle bir zorunluluk olmayan ülkelerde de bu sistem sayesinden yine de ısı geri kazanıma aktarılırsa ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Yasal zorunluluk olmasa bile bu avantajın değerlendirilmesi işletme ısıtma-soğutma maliyelerini düşürmesi  bakımından çok faydalı olacaktır.
proOXiON® Mutfak

Bir bakışta maliyet tasarrufu için öne çıkan özellikler ve avantajlar

 
Yağlı mutfak egzoz havasının sistemimiz ile arındırılması sayesinde
 
Komşular ile koku yüzünden kavga etmeye son.
Çevreyi ve komşuları rahatsız edici kokudan arındırılmış egzoz havası
Performans kaybı olmadan mikrop, bakteri ve koku yüklerinin azaltılmasını sağlar.
Hijyen gerekliliklerine uygunluk sağlar.
Baca temizliği kalıcı olacağından , bunun için harcanacak zaman ve paradan tasarruf.
Baca yangın riskini azaltır.
Zaman kaybı ve operasyonların kesintiye uğramaması
Düşük işletme maliyetleri
Isı geri kazanımı için çoklu karmaşık filtreler gerekmez.
Pahalı aktif karbon filtreleri gerekmez.
Hızlı ve kolay montaj.
Sistemi upgrade etmek mümkün.
Tüm sistem bileşenleri tek bir panoda önceden monte edilmiş, fişe takıp çalıştırılmaya hazır , pratik.
Bakım ve servis hizmeti kolay. Yılda bir kez bakım yeterlidir.
Kısa amortisman süresi (6-24 ay)
Yasal gerekliliklere , yönetmelik ve normlara uygun.
Sertifikalı uzmanlar tarafından değerlendirildi ve onaylandı.


Değerlendirme
VDI sertifikalı uzman mühendis RLQPZ.RLQ 015 RLQ-Manager DP12154, DIN EN ISO 17024:2003'e göre DGUV uzmanı,

Dr.-Ing. Lerche
Rapor No. : RLQ - 2018 - 003

Değerlendirilecek ürün/cihaz, mutfak egzoz hava hacmi akışının dışına monte edilen bir aerosol iyileştirme sistemidir.
Aerosol iyileştirme işlemi , son teknoloji mikrosistem teknolojisi olan bir XO seramik filament yardımıyla üretilen aktif oksijen ile gerçekleştirilmektedir.

Sonuç:

"proOXiON® F sistemi, temel noktalarda DIN EN 16282-8 gereklilikleri sağlamaktadır.
Sistem için DIN EN 16282-8 ile uygunluk teyit edilmektedir.” 
 
TEKNİK VERİLER

Toplam
bağlantı gücü                              110W, 230V / 50-60 Hz

Ağırlık                                                         41kg
Boyut (G x U x Y )                                      300x600x800 mm
Kompresör                                                60l / dk
Maksimum sürekli basınç                       0,015MPa – 0,03MPa
O3 üretimi                                                 5g/saat’e kadar
Üretim ömrü O3 jeneratörü                  ~ 8.000  saat çalışma  ömrü
Kullanılan malzeme                                 Paslanmaz Çelik  kasa pano ,  paslanmaz çelik kaplı teflon hortum
proOXiON® F

Endüstriyel mutfak/proses egzoz havası, yeni proje veya mevcut yerlere uygulama.
BYS   (Bina  Yönetim  Sistemi)  I ICE     (Enstrümasyon  ve  Kontrol  Mühendisliği Sistemi) teknolojisine bağlanabilir, otomasyon kontrol ve kumadan panolu proOXiON  F sistem.

proOXiON F sistem ,mutfak egzoz hava kanalına (davlumbaz veya baca kanalı içerisine) , ihtiyaca baglı olarak ayarlanmış ve kontrollü  miktarda  aktif oksijen vererek ; çok fazla yağ içeren  mutfak  egzoz  havasının  özel olarak  işlenerek  temizlenmesi için geliştirilmiş  ve  UV-C (ultraviyole ışın)   bulundurmayan  yenilikçi  bir  teknolojidir. Aerosol yüklü  egzoz  havasını oksitler ,kokuları nötralize eder ve  baca kanallarının  çeperine tutunacak yağ ve kirleri okside ederek çözer. Ayrıca  baca/havalandırma sisteminin diğer bileşenlerini de (motor-pervane vs.) yağ ve kirden arındırarak sistemin tüm bileşenlerinin  böylece daha verimli  çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Aktif oksijen (OZON) ,hidrokarbon moleküllerinin C02 ve H20'ya bölünmesine neden olur. Mikroplar , yağlar  ve  kokular  moleküler  düzeyde  parçalanır  ve  yok  edilir. Baca  ve  hava kanalının periyodik olarak yapılması gereken ve yüksek  maliyetler gerektiren fiziksel ve kimyasal temizliği artık gerekli değildir. Yangın riskini azaltır.
proOXiON F sistem ile aktif oksijen , davlumbaz ve baca kanalları dışında , harici olarak üretilir   ve  bir kompresör vasıtasıyla  paslanmaz    çelik kaplı bir teflon  hortum  aracılığı ile  doğrudan mutfak davlumbazına veya egzoz hava kanallarına (baca borusuna)gaz halinde beslenir.

proOXiON F sistemi  F2 ,  F5 ve F10 olmak üzere üç farklı performans seviyesinde mevcuttur. Tüm sistem bileşenleri  çalışmaya hazır bir şekilde özel paslanmaz çelik kasası içerisinde hazır montajlıdır. Çelik kasa mahalde uygun yere monte edilip elektrik bağlantısı hazır fiş üzerinden yapılarak sistem kolayca çalışmaya hazır hale getirilir. Çelik pano içerisindeki ozon jeneratörü ile davlumbaz veya baca kanalı arasındaki bağlantı ,  sistemle birlikte hazır olarak sevk edilen özel çelik sargılı teflon hortum ile yapılır. Bu kolay kurulum sonrası sistem çalıştırılabilir.


 
proOXiON® F
inovatif alman teknolojisi
şimdi Türkiye'de
Ana kumanda panosu ile birlikte sağlanan özellikler:

Cihaz verilerinin raporlanması ve okunması,
BYS'ye baglantı arayüzü ,
Arıza  takip ve izleme ,
Üretilecek güç miktarının kontrolü ,
Otomatik ve manuel  çalıştırma seçeneği,
Harici bir kontrol sinyali  için sensör girişleri,
Çalışma saati sayacı ve bakım/servis ikaz bildirimi.
yeni nesil hijyen ve güvenlik!
proOXiON® Mutfak
proOXiON® F sistemi satın almak istediğinizde yapacağınız fizibilite çalışmasında dikkate alınacak hususlar:

Fayda/Maliyet hesapları yapılırken ve amortisman süreleri hesaplanırken terazinin bir kefesine "
proOXiON® F  sistem"  diğer kefesine de  "baca ve kanalın  yalnızca fiziksel/periyodik temizliği için harcanan ücretleri"  koyarak bir denge kurmaya çalışırsanız , eksik ve hatalı analiz yapmış olursunuz.
Birçok örnek projede , sadece bu kıstas bile yeterince ikna edicidir.Ancak biz bu kadarı ile yetinmiyoruz.

Gerçekten de birçok projede yalnızca fiziksel/periyodik temizlik maliyetlerinden edilen tasarruf ile bile sistem kendisini kısa sürede amorti etmektedir.


Ancak buna rağmen ; 
proOXiON® F , sadece bacalardaki fiziksel ve periyodik temizliğin ikamesi değildir. Bu şekilde bakmak çok yüzeysel bir değerlendirme olur. Şöyle ki:
1-Periyodik / fiziksel sistem temizlik maliyetleri.

2-Temizlik sırasında iş ve zaman kaybı.

3-Filtre değişim periyodu ve maliyetleri
(proOXiON® F sayesinde artık sistemde mevcut tüm filtrelerin ömrü uzar ve değişim periyotları çok daha uzun aralıklar gerektirir.)
           
4-Koku nedeni ile yaşanan müşteri ve/veya komşu-çevre memnuniyetsizliği ve şikayetlerinin minimize edilmesi.

5-Yangın riskinin minimize edilmesi ile sakınılan can ve mal kaybı maliyetleri.
55 yıllık güven ve kalite...
proOXiON® F
Terazinin bir kefesinde                                                                               Diğer kefesinde
sizin öncelikleriniz neler?
proOXiON® F  , egzoz havasının işlenmesi ile baca sisteminin sürekli ve kalıcı bir şekilde temiz olmasını sağlayan bir proses ve teknolojidir.
 
Egzoz havasından yağların, aerosollerin ve kokuların ayrıştırılması sayesinde , mekanik temizlik işleri ve yangın riski önemli ölçüde azalır. Tüm sistem bileşenleri korunarak hem fonksiyonlarını daha iyi yerine getirmesi hem de  daha uzun ömürlü olması  sağlanır.

proOXiON® F teknolojisini diğer sistemlerden farklı kılan  temel özellikler ;
 verimliliği , uzun hizmet ömrü , kontrollü ve tutarlı ozon üretimi , düşük elektrik  tüketimi ile çalışması , enerji maliyetlerinin düşük olması , çok az bakım gerektirmesi ,  bakım  ve servis masraflarının düşük olmasıdır.

proOXiON® F teknolojisinin özel avantajları:

Sistemi  temiz tutmak için ihtiyaç duyulan aktif oksijen (OZON) baca veya egzoz hava kanalı içerisinde değil , haricen üretilmektedir. Baca ve kanalın dışında haricen üretilen aktif oksijen paslanmaz çelik kaplı teflon hortum ile kanala beslenir. Böylece  egzoz havası kanallarındaki aerosoller , yağ ve kirler oksitlenir ve kanalların çeperinde kir birikmesi önlenir. Ayrıca  egzoz havasından kaynaklanan kokular  nötralize edilir.

proOXiON® F  işlemiyle aktif oksijen,  sıcak, yağlı ve nemli olan mutfak atık havasının aktığı baca ve kanalların dışında, haricen bir VA kontrol kabininde üretilir ve doğrudan aspiratörün arkasından paslanmaz çelik kaplı teflon hortum (DN10) aracılığıyla gaz halinde baca veya kanala beslenir. Bu şekilde gaz halinde kanala beslenen  ozon ,  doğrudan  atık havaya karışarak , yağlı ve kirli egzoz havası ile reaksiyona girer.

Aktif oksijen, hidrokarbon moleküllerinin CO2, O2 ve H2O'ya bölünmesine neden olur. Mikroplar, yağlar ve kokular moleküler düzeyde parçalanır ve yok edilir. Böylece mutfak egzoz havası kokusuz hale gelir ve kanal duvarlarındaki tüm aerosoller ve yağ kalıntıları sürekli olarak parçalanır. Su buharı ve kurum olarak kanaldan hava akışı ile dışarıya atılır.

proOXiON® F  sistem bu özellikleri sayesinde , sistemdeki mevcut  filtreleri ve diğer sistem bileşenlerini korur, kullanım ömürlerini uzatır ve yangın riskini en aza indirir.

Bu şekilde temizlenen mutfak egzoz havası  ayrıca zeolit ​​filtre kullanılarak ısı geri kazanımı için kullanılabilir ve bu da enerji verimliliğine katkıda bulunur.
proOXiON®   yenilikçi ve çevreye duyarlı teknoloji!
Fiziksel temizliğe gerek kalmadan , hiçbir kimyasal madde kullanmadan doğal yollar ile sürekli ve kalıcı baca temizliği artık mümkün! Üstelik çok düşük maliyetler ile! İşletmenizde temizlikten dolayı kesinti yaşamayın , risk almayın. Baca ve kanalların fiziksel temizlikle ve robotik sistemlerle bile ulaşılamayan tüm noktalarına ulaşıp sürekli olarak temizlik yapan ve temiz tutan muhteşem bir proses.
Pahalı filtreler ve sarf malzeme gerektirmeyen , kolay ve pratik çözüm. Bir defa cihaz montajı yapıldıktan sonra hiçbir filtre değişmi gerekmeden uzun ömürlü , bakımı kolay ve çok az enerji tüketen yenilikçi teknoloji.
proOXiON® F sistem ile gastronomi ve endüstriyel mutfaklar için aktif oksijen ile egzoz havası temizleme işlemi.
Sağlıklı ve temiz hava herkesin hakkı!
Türkiye'nin her yerinden
0850 441 88 01
www.siegmund.com.tr
Siegmund Temiz Hava Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.
Aydınevler Mah. Sorgun Bulv. No:14/8   07600 Manavgat-Antalya / TÜRKİYE