ile temiz hava ve sağlıklı mekanlar...
Inovatif Alman teknolojisi!
 
Sağlık sektöründe , sağlık kuruluşları ve hastanelerin çok önemli bir sorununa inovatif çözüm ortağı!
Sağlık kuruluşları ve hastanelerde sağlıklı ve temiz hava...
Sağlık kuruluşları ve hastaneler için hangi ürün en ideali?
proOXiON®  XOW
 
Negatif yüklü iyonların pozitif etkisi:
Ortam havasının iyonizasyonu çok önemli. Özellikle işyerlerine çok fazla elektronik cihazlar ( Bilgisayar-monitör-telefon-fotokopi cihazları-yazıcı vs.) etrafımızı sarmış durumda. Bu cihazların hepsi pozitif yüklü zararlı elektronlar yaymaktalar. Biz bunları teneffüs ediyoruz. Ciddi ve kalıcı zararlara yol açabilir. Enerji düşüklüğü , baş ağrısı , yorgunluk , konsantrasyon bozukluğu ve isteksizliğe sebep olur.  NEGATİF yüklü iyonlar ise tam tersine ,  insan yaşam kalitesi için gerekli ve çok önemlidir. Negatif iyonları havanın VİTAMİNLERİ olarak tabir edebiliriz. Bunlar , pozitif yüklü zararlı radyasyonun enerjisi absorbe ettiği gibi ortamı da negatif iyonlarla zenginleştirir. Ortam havasında oluşan negatif yüklü iyonları solumamız , ciğerlerimizdeki kan değişimini olumlu etkiler ve dolayısı ile vücudumuza giden OKSİJEN miktarını artırır. Kandaki oksijen konsantrastyonunu yükseltir. Bu da daha zinde , sağlıklı ,istekli ve enerjik olmamızı sağlar. Bu bakımdan negatif iyonların ortam havasındaki varlığı çok önemlidir. Ayrıca  virüs, bakteri , ince toz ve mikropların hepsi , elektriksel olarak POZİTİF yüklüdürler. İyonizerlerimizin durmaksınız  ürettiği NEGATİF yüklü iyonlar ise bunları , daha size ulaşıp zarar veremeden anında ve yerinde yakalar , moleküler yapsının bozar ve zararsız hale getirir. Ayrıca kütlesel olarak ağırlaştığından bunlar çökme eğiliminde olurlar ve  havadan daha ağır oldukları için çökerler. Solunum havamızdan uzaklaşmış olurlar. Bu bakımdan iyonizasyon insan sağlığı açısından çok önemlidir!
proOXiON®  XIW
iyonizer
proOXiON teknolojisininin size sağlayacağı avantajlardan bazıları:

Hastalık sebebi ile yaşanan iş kaybının engellenmesi ve buna bağlı ekonomik kayıpların sıfırlanması

Enerji tüketim malieytlerinde %60’a varan tasarruf. (Isıtma ve soğutma için harcanan enerji )

Steril ve sağlıklı ortam havası ve sağlıklı işyeri.

Çalışanların daha sağlıklı ,dikkatli , enerjisi yüksek ve zinde olmaları ile yüksek performans ve verim.

Temizlik ve hijyen malzemelerinden tasarruf. Kimyasal maddelere maruz kalmama rahatlığı.

Koku ve ince tozlardan arındırılmış sağlıklı ortam havası.

Kanal temziliği için harcanan zaman ve paradan tasarruf.

Filtre değişim maliyetleri ve kullanımından tasarruf.

Mutlu çalışanlar mutlu müşteriler ve toplam kalitenin artırılması. 
İnsanın fiziksel performansı ve zihinsel fonksiyonları üzerinde gözle görülebilir düzeyde olumlu etkisi olan proOXiON® teknolojisi ile kapalı ortamlardaki havanın aynı doğada olduğu gibi temiz , taze ve sağlıklı olmasını sağlıyoruz. Her an soluduğumuz ve yaşam kaynağımız hava en önemli gıdamız. Yetişkin bir insan günde yaklaşık olarak 28.000litre hava solumaktadır. İnsan yemek yemeden 3 hafta , su içmeden 3 gün hayatta kalabiliyorken nefes almadan en fazla 3 dakika yaşayabilir. Bu nedenle hava en temel ve en önemli gıdamız.

Modern dünyamızda hepimiz günümüzün büyük bir bölümünü kapalı ortamlarda çalışarak ve yaşayarak geçiriyoruz.  Kapalı ortamlarda çalışma , hızlı sirkülasyon ve insan yoğunluğu sebebi ile sağlıksız , kirlenen yetmiyormuş gibi bir de havalandırma kanalları  ile içeriye taşınırken  “bayatlayan”  havayı solumak zorunda kalıyoruz. 
pro
OXiON®  teknolojisi bu sorunu kökten çözüyor.
Hava kalitesi neden bu kadar önemli?
TASARRUF EDİN!
Havalandırma sisteminde proOXiON® kullanımı ile birlikte , sistemde  ihtiyaç duyulan taze hava (dış hava) miktarı , kurulu sisteme bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte ; ortalama olarak , artık normalin sadece  % 10 ila 30'u kadardır.Bu harika!
proOXiON® teknolojisi ile sistem, ortam havasındaki CO
 oranı gözetilerek , normalden çok daha yüksek oranda sirkülasyon havası kullanabilir.Artık sistem tarafından ortama nakledilecek , taze havaya (dış hava) sadece CO2 miktarını dengelemek için çok cüzi miktarda ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu durum büyük enerji tasarrufu ve yüksek verimlilik anlamına gelir!
proOXiON®  ile nerede , ne kadar tasarruf ediyoruz görelim :

■ taze hava (dış hava) kullanımında %100'e varan oranda

■ Güç (elektrik) tüketiminde %30 ila%70 oranında

■ Hesaplanan ısı kapasitesinde % 20 ila %70'e oranında

■ Hesaplanan soğutma kapasitesinde % 20 ila %70 oranında 

■ CO
emisyonu ( Doğaya destek!)
 
Taze ve temiz havanın hepimiz için yaşamsal bir ihtiyaç olduğu muhakkak. Taze ve temiz havaya her yerden ve herkesten çok daha fazla gereksinim duyulan yerler hastanelerdir. Özellikle de hastanelerin  ameliyathane , yoğun bakım  ve yeni doğan üniteleri için taze ve temiz hava  yaşam ile ölümü belirleyecek düzeyde önemlidir.
 
Partiküllerden (PM1 , PM2,5 , PM10 ) , virüs , bakteri , VOC , ince toz ve kokulardan arındırılmış taze ve temiz hava hastanelerde genellikle filtreli sistemler ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Bilinen en gelişmiş ve etkili çözüm yüksek kalitede HEPA filtrelerin kullanıldığı sistemlerdi. Oysaki şimdi proOXiON teknolojisi ile çok daha etkili , hızlı ve sürekli bir çözüm imkanı var!
 
Hangi kalitede olursa olsun tüm filtreli sistemler havadaki kirletici yükleri ancak seyreltebilirler. Bu şekilde tamamen  yok etmekten bahsedilemez. Filtre sistemleri bir HAT SAVUNMASI iken , proOXiON sistem bir ALAN SAVUNMASI sistemidir. Kapalı ortamlardaki havanın içerisindeki kirleticileri seyreltmek için hava hacmine bağlı olarak belirli bir çevrim sayısı ile ancak yeterli  miktarda hava filtrelerden geçebilmişse , geçtiği oranda ve geçtiği sürede bir seyreltme mümkündür.
Oysa ki havadaki kirleticileri anında ve yerinde yakalayarak yok etmek artık mümkün! Daha etkili , daha hızlı ve kalıcı çözüm. Filtre değişimi gerektirmez , herhangi bir sarf malzeme ihtiyacı yoktur ve  hiçbir şekilde kimyasal kullanılmamaktadır. Tamamen iyon ve aktif oksijen ile temizlik ve hijyen sağlanmaktadır. Üstelik sadece havadakiler değil , tüm yüzeylerdeki kirletici yükler  yok edilir. Ortam temizlendikten sonra da sistem çalışmaya devam ederek yeni oluşabilecek kirletici yükleri de anında kaynağında yok ederek ortamın sürekli olarak güvenli ve steril kalmasını sağlamaktadır.
 
Steril ortama en çok ihtiyaç hissedilen ,
Ameliyathane ,
Yoğun bakım
Yeni doğan üniteleri
Laboratuvar gibi alanlar için sürekli , kesin ve kalıcı çözüm.
 
Hastane mikrobu olarak da bilinen enfeksiyon riskini neredeyse sıfır noktasına çekmek mümkün. Bu şekilde sadece hastaların değil çalışan sağlık personelini de güvenli ve steril bir ortamda olmalarını sağlıyoruz.

Kolay montaj , çok az bakım gerektiren  uzun ömürlü bir sistem. Mevcut olan tüm bina ve havalandırma sistemlerine uyarlanabilir ve uygulanabilir.

 
Enerji tasarruf sağlar ve yatırım 6-24 ay gibi kısa bir sürede amorti edilir.
 
Filtre değişimi , filtre değişim maliyetleri neredeyse sıfır noktasına kadar çekilebilir. Filtrelerin sistemde oluşturdukları basınç kayıpları ve buna bağlı yüksek enerji tüketimi ortadan kalkar.
 
Havalandırma kanalları , menfezler ve tüm klima santrali ve sistem bileşenleri sürekli olarak temizlenir ve temiz kalır. Fiziksel bir temizlik ve müdahale gerektirmeden her an tertemiz bir havalandırma kanalı ve ortam havası sağlıyoruz.


Havadaki ince toz , virüs , bakteri , VOC, küf mantar gibi tüm kirletici yükleri elektriksel olarak daha havdayken ve kaynağında derhal negatif yüklü iyonlar ile yakalıyoruz. Bu kirleticilerin moleküler yapısı daha ilk anda bozularak zararsız ve etkisiz hale geliyorlar. Moleküler ağırlıkları artık havadan daha fazla olduğu için sedimentasyon ( çökelme) eğiliminde olup hem bu nedenle hem de elektriksel negatif yüklü oldukları için daima pozitif yüklü olan zemine doğru çekilirler. Bu esnada aktif oksijen devreye girmekte ve kalıntıları okside ederek kimyasal soğuk yanma ile tamamen yok eder.
 
Çok kısa bir süre sonra artık ortamda kirletici yük kalmayacaktır. Ortama gelebilecek yeni kirletici yükler , özellikle ortamda bulunan insanlar tarafından solunum yolu ve diğer yollarla ortama salınacak kirletici yükler de yine sistem aktif olduğu sürece anında yok edilir. Tamamen steril olan ortamda artık kirletici yük sıfır noktasına çekildiğinde ortamda negatif iyon konsantrasyonu artacak ve böylece gerçek manada TAZE ve temiz hava soluyabileceğiz. Negatif yüklü iyonlar havanın vitaminleri olarak tabir edilebilir. Yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için gerekli olan en önemli besin kaynağımız havadır. Tam da bu noktada havanın bize faydalı bir besin kaynağı olabilmesi için iyonize edilmiş olması gerekir. Öyle ki akciğer fonksiyonları daha aktif olabilsin ve bu şekilde kandaki oksijen konsantrasyonumuz artsın. Akciğerlerde biriken kirletici yük en kadar az olursa onu atmak için vücudun doğal olarak vereceği tepkiler ile bu kirleticiler başka hücre ve organlara aktarılarak orada kanser gibi ciddi ve kalıcı hastalıklara sebep olabilir. proOXiON sistem ile sterilize edilmiş olan ortam havasını soluduğumuzda bu risklerden sakınmış oluruz.

 

HEPA  filtreler tarih mi oluyor?
DSÖ'nün verilerine göre 2019 yılı itibariyle dünyadaki her 10 kişiden 9'u tehlikeli derecede zehirli parçacıklı madde (particulate matter- kısaca PM2.5) soluyor. Zehirli parçacıklı maddeye "PM2.5" denmesinin sebebi, tek bir parçanın 2.5 mikron büyüklüğünde olması. Çıplak gözle görülemeyen bu madde rahat bir şekilde akciğerlere nüfus ederek, kana karışıyor ve oradan da vücudun tüm organlarına yayılıyor. Kanser dahil birçok hastalığa sebep oluyor.

Hava kirliliği özellikle bunama, kalp ve akciğer hastalıkları, kalp krizi, görme kaybı ve zeka gelişimini azaltma gibi sağlık sorunlarına yol açıyor.

 
Sağlıklı ve temiz hava herkesin hakkı!
Türkiye'nin her yerinden
0850 441 88 01
www.siegmund.com.tr
Siegmund Temiz Hava Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.
Aydınevler Mah. Sorgun Bulv. No:14/8   07600 Manavgat-Antalya / TÜRKİYE