ile temiz hava ve sağlıklı mekanlar...
Inovatif Alman teknolojisi!
 
 
proOXiON® iyonizasyon teknolojisi
Oda havasındaki iyonlar, dışarıdaki doğal havada olduğu gibi... 
Doğal bir proses.
Elektriksel olarak negatif iyonların (anyonların) iç mekan iklimimizin kalitesiyle ilgisi tartışılmaz ve son 2 yüzyılda bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

İyonlar gök gürültülü fırtınalar, kozmik ışınlar veya hava sürtünmesi gibi doğal süreçlerde oluştukları için havada her yerde bulunurlar. Konsantrasyonları, topografyaya/peyzaj tipine (dağlar, deniz/göl, orman), hava koşullarına veya güneş aktivitesine bağlı olarak büyük dalgalanmalara tabidir.

İyon konsantrasyonu, sağlıklı bir oda iklimi için bir ön koşuldur. Ne kadar fazla iyon olursa, iç hava kalitesi o kadar iyi olur. Bu nedenle birçok otorite ve meslek örgütünün yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü de açık ve kapalı alanlar için hava kalitesine yüksek kıstaslar getirmiştir. 

Patentli proOXiON® sistemin hedefi , dışarıdaki doğal hava kaltesinde oda havası sağlamaktır. Bunun için gerekli  iyon konsantrasyonunu oda içerisinde elde edebimektir. Bu iddialı hedefe  ulaşabilmek için sürekli ve kontrollü olarak yapay yollarla doğal iyon üretilmesi gerekir. proOXiON sistem bunu yapabilmektedir.
Özet bilgi

Besleme havası çıkışına veya görünmeyen/dokunulamayan alandaki asma tavana montaj için.
Özet bilgi

Görünür / dokunulabilir alan için tavandan asılı kurulum için.
Özet bilgi

12V negatif iyon jeneratörü
modüler raylı sistem. 
Tavan montajı için özel uyarlanabilen ray sistemi
 
Uygulama alanları ve şekli
 
Mikrop, bakteri, mantar, virüs, koku, ince toz, aerosoller ve organik partiküller gibi VOC yüklerinin, bu kirleticilerin elektriksel şarjı ile çökeltilmesi ve hedef noktalara biriktirme yoluyla ortam havasından seyreltilmesi. Kandaki artan oksijen konsantrasyonuyla sağlığı, zindeliği ve bedensel performansını iyileştirmek için iç mekanlarda dengeli, doğal bir iyon oranı/içeriği oluşturarak oda ve solunum havası kalitesinin iyileştirilmesi sağlanır. SBS (Hastalıklı Bina ) Sendromunun önlenmesi. Ozonsuz (ve XIW-L ve XIS modellerinde nitrojen oksitler olmadan) özel negatif oksijen iyonları üretimi gerçekleştirilmektedir.
Kasa ebatları

Elektrik bağlantı gücü


Güç


Akım


İyon üretim kapasitesi


 
iyonların etkisi
Hava iyonlarının organizma ve insan sağlığı üzerindeki biyolojik etkisi kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Biyolojik etkisine ek olarak hava temizleme etkisi de bilinmektedir.

Elektrik yükünden kaynaklanan çekici kuvvet nedeniyle toz, gazlar, bakteriler, mikroplar ve virüsler gibi diğer parçacıklar kendilerini iyonlara bağlar. Bu, molekül büyüklüklerini yani kütlelerini arttırır ve iyonlar yere çökerler. Aynı zamanda virüsler ve bakterilerin iyonlarla çarpışmasından kaynaklı moleküler yapısı bozulduğundan artık etkisiz hale gelmektedirler. Bu durumu kanıtlayan , son dönemde  özellikle pandemi sebebi ile yapılan onlarca bilimsel araştırma vardır. 

Negatif iyonlar sağlıklıdır, insan üzerinde bedeni ve ruhsal sağlığı  iyileştirici etkisi vardır. Zararlı mikroorganizmaları yok ederler.
Hava durumuna ve konuma (şehir, ülke, orman, dağlar) bağlı olarak, dış havada aşağıdaki konsantrasyonlara ulaşılır.
Doğada, hava UV radyasyonu ile iyonize edilir ve elektriksel deşarjlar negatif yüklü oksijen iyonlarına ve ozona dönüşür. Negatif yüklü iyonlar ince tozları, mikropları, bakterileri ve hidrokarbon bileşiklerini (VOC) bağlar. Ozon organik kirliliği okside eder. Doğal süreç bu şekilde işlemektedir. ProOXiON sistem bu doğal süreci kopyalamış ve yapay zeka ile bunu doğada olduğundan çok daha hızlı ve fazla ve sürekli yaparak kapalı ortamların hava kalitesinin iyileştirilmesini ve iyonla zenginleştirilmesini gerçekleştirmektedir.

İYONİZASYON
elektromekanik temizlik
  eksi çözünmüş iyonlar (Io/cm3)

OKSİDASYON
kimyasal temizlik
  Ozon (μg/cm3)
 
 
Ne kadar fazla iyon olursa, oda o kadar sağlıklı olur ve hava solunabilir taze bir hava olur.
Teorik olarak böyle ancak hayatın acı gerçekleri bize bu durumun pratikte pek de mümkün olmadığını gösteriyor.Günümüzde şehirleşme ve sanayileşmenin olumsuz etkileri o kadar çok ki , var olan az sayıdaki negatif iyonları da bunlara kurban veriyoruz.

Şöyle ki :
Boya, yapıştırıcı, zemin ve duvar kaplamaları gibi yapı malzemeleri, radon gibi yapı alt tabakaları , ev eşyaları , mobilyalar, bilgisayarlar, yazıcılar, fotokopi makineleri gibi ekipmanlar , deterjanlar, spreyler, kokulu mumlar ve hatta duman önleyici klima sistemleri ile sabit hava temizleyicileri bile! Bütün bunların hepsi elektrostatik alanlar oluşturmaktadırlar. Yani , pozitif iyonlar üretirler. Bunlar da doğal ortamda bulunan negatif iyonlar üzerinde çekici kuvvet uygular ve böylece negatif iyon konsantrasyonunu azaltır. Toz ve partiküller, duvarlardaki küf veya hava kanallarındaki tortular da yinediğer saydığımız eşyalar gibi  havada bulunan negatif iyon konsantrasyonunu azaltır.

Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri hatta birçok hava temizleme cihazı , her ne kadar ortam havasındaki  termodinamik ve aerodinamik koşulları düzenleyebilseler  de , oda havasındaki kimyasal ve biyolojik dengeyi sağlayamazlar. 

Dışarıdan aktarılan besleme havası ve odadaki hava, özellikle içerdiği oksijen,  sürtünme ile veya hava kanallarında taşındığında yüzeylerle temas yoluyla deşarj olur ve böylece, organik maddeleri, alerjenleri, bakterileri ve virüsleri yok etmek konusundaki doğal potansiyelini yitirmiş olur ve doğal biyolojik koruma özelliğini kaybeder. Odadaki biyolojik denge bu nedenle bir türlü sağlanamaz.
İyonlarla ilgili bilinmesi gerekli önemli bazı bilgiler:

Soluduğumuz hava, anyonlar ve katyonlar yani negatif ve pozitif iyonlar içerir. İyonlar, elektrik yükü + veya - olan atomlar ve moleküllerdir.

Üniversiteler ve enstitülerle yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırma projeleri neticesinde  hava kalitesinin , ortamdaki toplam hava hacmindeki iyon miktarı ile doğru orantılı olduğunu ortaya koymuştur. Yani ortam havasında ne kadar çok miktarda negatif iyon varsa hava o nispette temizdir.

Negatif iyonların insan sağlığı üzerinde olumlu, pozitif iyonların ise olumsuz etkisi vardır. 

Hava kaliteside işte soluduğumuz havada  ne tür iyonların baskın olduğuna bağlıdır.Negatif iyon yoğunluğu fazla ise sağlıkı hava soluyoruz demektir. Pozitif iyon yoğunluğu fazla ise bayat ve sağlıksız hava soluyoruz demektir.

Pozitif ve negatif iyonların sadece havaya etkisi yoktur. Aynı zamanda  insanın hayati fonksiyonları bakımından insan vücudunda da çok etkili rolleri vardır.

Yüksek oranda reaktif olan belirli miktarda serbest oksijen radikalleri insan vücudunda doğal olarak üretilir, bu nedenle hücrelerle reaksiyona girebilir ve onlara zarar verebilirler. Vücudumuzun bu radikallerle savaşmak ve etkisiz hale getirmek için savunma sistemleri vardır. Ancak bunların çok fazla olması durumunda bağışıklık sistemi zarar görecek ve insan vücudunun dejenerasyonu hızlanacaktır. Pozitif iyonlar etkisi ile bu sürece katkıda bulunurken, negatif iyonlar ise yavaşlatır. Negatif iyonlar  esas olarak doğada bulunur. Fırtınadan sonra , ormanda , denizde, dağlarda, şelalelerde bol miktara bulunur. Negatif iyonlar vücuttaki serbest oksijen radikallerinin miktarını azaltarak bağışıklık sistemini desteklerler.
 
Pozitif iyonların (katyonların) etkisi özellikle aşağıdakilere yol açar:

Baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi, konsantrasyon güçlüğü, uyku sorunu, depresyon, anksiyete, sinirlilik, mide bulantısı, karın ağrısı, nefes almada zorluk, yüksek tansiyon ve diğer rahatsızlıklar.Negatif iyonların etkisi özellikle şunlara yol açar:

Zihinsel esenlik, Artan performans, Daha fazla konsantre olma yeteneği, İyi bir ruh hali, Azaltılmış yorgunluk, Daha kolay nefes alma, Huzurlu uyku, Azaltılmış kan basıncı, Yaşlanma sürecini geciktirme.
Negatif iyonlar sadece pozitif iyonların etkisini bozmakla kalmaz, aynı zamanda ince tozları, aerosolleri, bakterileri, mikropları, virüsleri yok eder ve kokuları nötralize eder. Bu kirleticileri saniyeler veya dakikalar içinde ortadan kaldırabilirsiniz.

Havadaki optimum negatif iyon miktarı en az 1.400 iyon/cm³ olmalıdır. Ancak günümüzde şehirlerde iç mekanlarda negatif iyon içeriği 100/cm³'ün altındadır.
NEGATİF İYONLAR HAVAYI NASIL TEMİZLER?

Negatif iyonlar doğanın en güçlü hava temizleyici ajanlarındandır. Dünyada, soluduğumuz çevre havasını allerjen ve kirleticilerden arıtabilecek daha etkili bir güç bulunmamaktadır.Negatif iyonlar doğada oluşmaktadır ve en uygun düzeyde bulundukları çevre havası en temiz ve sağlıklı havadır.
Dağlarda ve şelale kenarlarında insanların kendilerini çok iyi hissettikleri bilinmektedir. Bunun o bölgelerdeki negatif yüklü iyonların fazlalılığından, yani havanın eksi yüklenmesinden kaynaklandığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Negatif yüklü iyonlar soluduğumuz kirli havayı temizler. Bu temiz hava, solunum ve kan dolaşımı ile dokulara ulaştırıldığında vücudumuzun fiziksel ve psikolojik olarak yenilenmesine güçlenmesine yardımcı olur.
Maalesef, günümüz ev ve binalarının yapı tekniği negatif iyonlara karşı geçirgen olmadığından, binaların içindeki çevre havasında bu etkilerini gösterememektedir.
Havada dolaşan bakteri, virüs, alerjen, küf, mantar, kötü koku, sigara dumanı, kir gibi tüm zararlı partiküller pozitif yüklüdürler. Eksi yüklü iyonlar havadaki bu zararlı partiküllere saldırarak onları çeker ve bir araya toplar. Büyüyen ve havada asılı kalamayacak kadar ağırlaşan bu zararlı partiküller zemine çökerek soluduğumuz havadan uzaklaştırılırlar.
lyonizeri çalıştırdıktan bir süre sonra çeşitli yüzeylerde gri renkte bir tabaka görülebilir ve bu lekeler bez ile silinebilir. Böylece yere çöken bu zararlılar tamamen ev ya da ofis ortamından arındırılabilirler. 
Geleneksel yöntemlerle, klima ya da fan yardımıyla, yahut havayı toz ya da su filtrelerinden geçirmekle, bakteri ve virüslerin tümünden kurtulmak mümkün olamaz. Filtrede biriken bakteriler daha hızlı üreyip kötü koku oluşumuna neden olurlar. Ayrıca uzun süre boyunca biriken bu bakteriler filtreden kaçarak havaya tekrar karışabilirler
SOLUDUĞUMUZ HAVANIN SAĞLIĞIMIZLA İLİŞKİSİ NEDİR?

Orman, dağ, şelale ve deniz kıyısı gibi yerlerde hava temiz olduğu için insan kendini çok daha iyi hisseder. Sakin nefes alınır, yorgunluk çabuk atılır, derin ve rahat uyunur, beyin fonksiyonları olumlu etkilenir. insanoğlu büyük şehirlerde hava kirliliğinin sağlığını ne kadar kötü etkilediğinin farkında değildir. Yine de dünyanın her yerinde insanlar doğal içgüdüleri uyarınca en yüksek negatif iyon konsantrasyonuna sahip bölgelerde tatillerini geçirmeyi tercih etmektedirler.

Yeni çağın başlamasıyla insanlar barınmak için evler yapmaya, bir kaç nesilden beri de günlük hayatında sentetik malzemeler kullanmaya başlamışlardır. Neredeyse tüm inşaat malzemeleri ve günlük hayatın gerektirdiği araç ve gereçler zararlı yaşam koşullarını oluşturmak­tadır. Günümüzde, insanların büyük bir bölümü devamlı negatif iyon eksikliği içinde yaşamak durumundadır. Şehir hayatı sürdüren insanların tüme yakını bu nedenle yorgunluk, uykusuzluk ve baş ağrılarından şikâyetçidir.

Hayatı, % 90 kapalı, 5 kez daha kirli ve yaklaşık 10 kez daha toksik olan mekanlarda yaşamanın sonucu olarak, merkezi sinir sistemi hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları ve bağışıklığın zayıflaması gibi kronik hastalıklar sıklık kazanmaktadır. Şehir ortamında hapsolmuş tüm insanların ortak rahatsızlıkları olan alerji, nefes darlığı, uykusuzluk, zihinsel yorgunluk, stres, depresyon, gibi hastalıkların (sorunların) nedenini, bundan yıllar önce ünlü fizik uzmanı Prof. Dr. Jacques Breton, annesinin astım hastalığına çözüm ararken bulmuştur. Ona göre havadaki pozitif iyonların olumsuz etkileri tüm dertlerin temelini oluşturuyordu. Breton göre; kapalı ve klimalı ortamlar, sentetik giysi ve mobilya döşemeleri, elektromanyetik aletler, dev televizyon ve bilgisayar ekranları, video, telefon santralleri, faks, fotokopi makineleri ve florasan lambalar pozitif iyonları yaratan başlıca kaynaklardı.

 
proOXiON® iyonizasyon teknolojisi ile sağlıklı yaşayın!
 
Sağlıklı ve temiz hava herkesin hakkı!
Türkiye'nin her yerinden
0850 441 88 01
www.siegmund.com.tr
Siegmund Temiz Hava Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.
Aydınevler Mah. Sorgun Bulv. No:14/8   07600 Manavgat-Antalya / TÜRKİYE