ile temiz hava ve sağlıklı mekanlar...
Inovatif Alman teknolojisi!
taze ve sağlıklı hava , doğanın bize verdiği gibi...
Kirleticilerden, partiküllerden, aerosollerden, kokulardan, bakterilerden, mikrop ve virüslerden arındırılmış hava , önemli bir besindir.
Hava yoksa , hayat yoktur!

Havanın iyisi-kötüsü , tazesi-bayatı olur mu?

Kötü ve bayat hava , insanı hasta eder. Alerjiler, solunum yolu hastalıkları, yorgunluk, performans kaybı, konsantrasyon eksikliği, stres…Bütün bunların hepsi sağlıklı hava ile beslenememenin getirdiği sonuçlardır.

WHO-Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı verilere göre ; dünya çapında gerçekleşen her 8 ölümden birine neden olan hastalıkların ; kötü hava solumaktan kaynaklı hastalıklar olduğu sonucuna varılmaktadır.

Doğadan ilham aldık. Doğanın bize sunduğu taze ve sağlıklı havaya en yakın kalitede , kapalı ortamlarda temiz ve sağlıklı solunum havası elde edebilmeyi ve bunun için gerekli tüm cihaz ve  teknolojileri geliştirmeyi kendimize vazife edindik.

Kapalı bir ortama girdiğimizde çoğu zaman "içerisi havasız kalmış" deriz değil mi? Bunun sebebi nedir? Aslında ne demek isteriz?
Havalandırılmayan kapalı ortamlardaki hava, bayattır ve kokar... ki bu herkes tarafından bilinir, çünkü kapalı ortamlardaki havanın içerisinde , doğal olarak , ozon ve negatif iyonlar yoktur. Çünkü ozon, yüzeylerde veya havalandırma sistemlerinin kanallarında , havanın akışı sürecinde kendiliğinden reaksiyona girdiğinden çok kısa sürede ve hızlı bir şekilde parçalanarak yok olur.

Dış havada 100 - 60.000 iyon/cm3 yoğunluğunda bulunan ve sağlıklı yaşam kaynağımız olan negatif iyonlar ise kapalı ortam havasında artık hiç yoktur.
~6.000 lo/m3
~40-60 µg/m3
Dağlarda
Deniz kenarında
Ormanda
Şehirlerde
Odalarda
~2.500 lo/m3
~40-60 µg/m3
~1.500 lo/m3
~40-60 µg/m3
~500 lo/m3
~60-180 µg/m3
~0 lo/m3
~0-10 µg/m3
Taze ve sağlıklı ortam havası nasıl olur?
Toz ve partiküllerden arındırılmış  
 
Bakteri , mikrop  , küf-mantar ,  spor , protein parçacıklar ve  virüslerden temizlenmiş
 
Rahatsız edici basık  ve pis kokmaz
 
Hasta edici uçucu organik bileşenlerden (VOC ) arındırılmış
 
Doğada var olduğu şekilde ve yeterli  miktarda ozon içerir
 
Dağlarda , deniz ve ormanlarda olduğu gibi zengin ve bol miktarda negatif iyon içerir
 
Sistemde OZON'un kaynağı nedir?
proOXiON® , aktif oksijen(ozon) ve negatif iyonların çok daha hassas üretimi için PATT filament modülü kullanır.
PATT modülü - günümüz teknolojisin imkanları ile , insan sağlığına zararlı olan UV-C ışınları yaymadan üretim yapabilen tek teknolojidir.
Kullanım alanları
Hijyenik ,temiz ve sağlıklı hava gereksinimi duyulan her yerde uygulanabilir.
Konutlarda ve konut dışı binalarda , yiyecek ve içecek endüstrisinde, hastanelerde (ameliyathaneler), okullarda ve endüstriyel tesislerde, çöp odalarında, avm’lerde , otellerde , gemilerde , uçaklarda, büyük sanayi tesislerinde vb. gibi çok çeşitli uygulama sahalarında sistem entegre edilebilir.Yüksek enerji verimliliği
Uygulanan mekanlarda ve sistemlerde enerji tasarrufu sağlar.

Peki nasıl?
proOXiON® ile ortam havası artık dış havadan bile daha temiz olduğundan sistemde dış hava gereksinimi çok daha azdır. Sadece solunum ile ortamda bulunan insanlardan kaynaklanan CO2 yoğunluğuna bağlı olarak asgari seviyede dış hava ile iklimlendirme - havalandırma sistemi çalıştırılabilir. Mevsime bağlı olarak ısıtılan veya soğutulan ortam havası sirküle ederek uzun bir süre ve  tekrar tekrar kullanılabileceğinden ; normal şartlarda sisteme dışarıdan girecek havanın ortama uygun şekilde ısıtılması veya soğutulması artık gerekmediğinden , bunun için harcanacak enerjiden de tasarruf edilir. Böylece sistem sadece temiz ve sağlıklı ortam havası sağlamakla kalmaz  aynı zamanda enerji verimliliğine de fayda sağlamış olur.

Bilim adamları, çok sayıda bilimsel çalışma ile yaşam kaynağımız olan havanın bileşenleri içerisindeki negatif iyonların hayati önem taşıdığını ispat etmişlerdir. Bu negatif iyonların yardımı ile vücuttaki yağ , karbonhidrat ve proteinlerin yakılarak  , karbondioksit ve suya dönüşmesi sağlanır.

Havadaki iyonlar , aerosollere, yani katı veya sıvı maddelere olduğu gibi gaz ve toz partiküllerine de bağlanabilir. Negatif iyonlar ayrıca bakterilere, mikroplara, virüs ve mantar sporlarına bağlanır ve onları etkisiz hale getirir.

Bilimsel çalışmalar ; havanın negatif  iyonlarla (anyonlarla) zenginleştirilmesinin , insan performansı üzerinde olumlu etkisi olduğunu , dayanıklılık ve konsantrasyon artışı sağladığını , vücut direncini artırdığını , bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hastalıkların önlenmesinde faydalı olduğunu , doğrulamaktadır.

Negatif iyonların üretilerek kapalı ortamlarda bulunması , bu ortamlarda  doğadakine benzer dinamik bir denge oluşturur. Bu nedenle, sürekli olarak  negatif iyon üretmek mantıklı ve çok faydalıdır. İyonların fazlası zarar değildir , herhangi bir hasara neden olmaz. Ne kadar çok negatif iyon olursa o kadar iyi demektir.


*Hava iyonizasyonunun aerosolleşmiş mikrop ve virüsler üzerindeki yok edici etkisi ,
*Oda havasının negatif kelin iyonları ile iyonize edilerek , oda havasında bulunan virüs türevleri  fajların parçalanmasını sağladığı ,test enstitüleri ve bilim adamları tarafından yapılan  çalışmalar ile kanıtlanmıştır!

 
Havanın iyonizasyonu , aerosolleşmiş mikrop ve virüsleri yetkisiz hale getirmektedir.
Ortam havasının negatif kelin iyonları ile iyonize edilmesi ile , oda havasında bulunan virüs türevleri  fajlar parçalanarak yok edilir.
test metodu:
ilk nebülizasyonun sona ermesini müteakip  10, 20, 30 ve 60 dakika zaman aralıklarının her birinde  ortam bir kez daha mikrop dolu aeresoller ile nebülize edildi. (ortama bilinçli bir şekilde mikrop aerosolleri verildi) Etki sürecinin (ortamın negatif iyonize edilmesi) henüz ikinci saatinde, oda havasındaki mikropların sayısının çok hızlı bir şekilde azaldığı gözlemlendi. Test bitiminde , deney için ortama salınan mikroplardan  hiçbir kalıntı tespit edilmedi. Hepsi yok edilmişti.
Phi X174 ile ilgili mevcut sonuçlar, tatbik edilen bu yöntemin diğer virüslerin (corona virüsler de dahil olmak üzere) üzerinde de benzer bir yok etmek sureti ile azaltma etkisi olacağını göstermektedir
KENDİMİZE VAZİFE EDİNDİK!
Kapalı ortamlarda soluduğumuz havanın taze ve sağlıklı  olabilmesi için geliştirdiğimiz endüstriyel yöntemlerle , uygun ekipman ve teçhizat kullanılarak ihtiyaca göre , gerektiği kadar ve kontrollü bir şekilde üretip insanlara faydalı olmak istiyoruz;

Prosesimizle doğayı taklit ederek ; yaşantılarının büyük bir bölümünü kapalı mekanlarda geçiren insanların sağlıklı kalmalarına ve daha konforlu yaşamalarına katkı sağlıyoruz.

Sadece havadaki patojenik mikropların, bakterilerin ve virüslerin sayısını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda hoş olmayan kokuları da azaltıyoruz, böylece stresi ve miskinliği önlüyoruz

Avrupa patentine göre pro
OXiON® prosesi sayesinde , havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki önüne geçilemeyen mikrop varlığı ve hijyenik kirliliği ; etkili ve kalıcı bir şekilde çözüyoruz. Böylece enfeksiyonları , alerji riskini ve hepsinden öte ,  herkes tarafından bilinen en temel sorun olan Sick Building Syndrome (hasta bina sendromu) önlüyoruz.

Dış havadan başlayarak hava kanallarını, havalandırma ve iklimlendirme sistem bileşenlerini temizliyor, böylece filtre hizmet ömrünü uzatıyor, isteğe bağlı ve düzenlenmiş, ayrı aktif oksijen üreterek sistemin ve hava kanallarının hijyenini sağlıyoruz. Bu şekilde  havalandırma sistemlerindeki besleme  havasını ve dolayısı ile oda havasını temizliyoruz. Soluduğumuz ortam hava kalitesini dış hava kalitesinin  üzerine çıkarıyoruz. Artık ortam havamız dış havdan daha temiz ve daha kaliteli!  Sağlıklı ve konforlu nefes almayı sağlıyoruz.
Bu şekilde sağladığımız ortam havasını , insanların solunumla ürettiği karbondioksit sınırına ulaşılana kadar, besleme veya karışım havası olarak sistemde sirküle edebilir.
Dolaşan hava sıcaklığı oda sıcaklığına karşılık geldiğinden, havanın kışın yeniden ısıtılmasına veya yazın soğutulmasına gerek yoktur.

Bu durum , enerji ve işletim maliyetlerinden ciddi tasarruf sağlar, çevreye zararlı CO
2 emisyonlarını azaltır ve böylece çevreyi ve doğayı korur.


 
HAVALANDIRMA  SİSTEMLERİNE  proOXiON®  NASIL ENTEGRE EDİLİR?
keşfedin...
Sağlıklı ve temiz hava herkesin hakkı!
Türkiye'nin her yerinden
0850 441 88 01
www.siegmund.com.tr
Siegmund Temiz Hava Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.
Aydınevler Mah. Sorgun Bulv. No:14/8   07600 Manavgat-Antalya / TÜRKİYE