ile temiz hava ve sağlıklı mekanlar...
Inovatif Alman teknolojisi!
 
teknolojisi nedir ve nasıl çalışır?
proOXiON®
Kısa bir yarılanma ömrüne (yaklaşık 30 dakika) sahip olan ozon, bir atomik oksijen atomu serbest bırakıldığında O2 ve O'ya dönüşür Oksijen atomu, yüzeylerdeki higroskopik nemle çok hızlı bir şekilde reaksiyona girerek en az miktarda hidrojen peroksit oluşturur. Bu da sırasıyla organik maddeleri CO2 ve H2O'ya oksitleyen hidroksil radikallerine [H2O + O * H2O2 * 2OH-] ayrışır / parçalanır. Miktarlar o kadar küçüktür ki, çok hücreli organizmalar saldırıya uğramaz. Bu doğada sürekli tekrarlanarak devam eder!
Ortam havamız elektrostatik olarak şarj edilir – yani  basitçe söylemek gerekirse, bir plaka kapasitöründe yaşıyoruz. Parçacıklar ve ultra ince partiküller , tozlar , kokular ve…..Virüs ve bakteriler (!) hepsi elektriksel yüklenirler ve  hızla yüzeylerde birikerek tutunurlar. Böylece  virüslerin yayılması pratik olarak ciddi şekilde kısıtlanmıştır.
iyonizasyon
oksidasyon
Güneş ışığı ve diğer işlemler yer seviyesinde doğal ozon (aktif oksijen) oluşturur. Bir iz elementtir - istesek de istemesek de. Bu ozon, moleküler aralıkta hidrojen peroksit oluşturmak için higroskopik nem ile reaksiyona girer - çok az. Bu peroksit, bildiğimiz en güçlü doğal oksidanlardan ve dezenfektanlardan biri olan hidroksil radikallerine ayrılır. Herpimizin aslında bildiği ve eczanelerden yara dezenfeksiyonu için aldığımız  hidrojen peroksit .Bakteriler, virüsler ve kokular, neredeyse hiç kalıntı bırakmadan CO2 ve H2O'ya oksitlenir.
proOXiON®
inovatif teknoloji ve patentli buluş
Bu proses ;

1 Virüs ve bakterilerin korunma zarlarını yıkar.
 

2 Virüs ve bakterilerin genetik yapısını değiştirir.

3 Yere düşen havadan daha ağır  uçucu organik bileşenleri (VOC) okside eder.
OZON
Ozon insanoğluna faydalı mı zararlı mı yıllardır bilim insanları arasında tartışma konusudur. Kesin olan şu ki ;  OZON'suz yaşam mümkün değil!
Doğa OZON’u kontrol edebiliyor. Peki ya insanoğlu?

Regüle edilebilir ve kumanda edilebilir kontrollü ozon üreten jeneratörleri yaptık!
İYON
negatif yüklü iyonlar insan yaşamı için hayati önem taşımaktadır. Doğada , fırtına , şelale vb. hava ve su olayları ile üretilmektedir.
Yapay olarak üretilmesi mümkün mü?  Belirli bir frekansta sürekli , zehirli nitrojen gazlar ortaya çıkartmadan ve SADECE NEGATİF yüklü iyon üretmek. 
İşte
inovatif olan bu! 
proOXiON®'u inovatif kılan nedir?
Bilindik ozon cihazları çalıştırılırken , ana amaç ortamı sterilize etmek olduğundan ve kontrolsüz ozon insan zarar verebileceğinden cihaz çalışır haldeyken ortamda insan bulunamasına ve temizlik-sterilizasyon işlemi bittikten sonra da ortamın havalandırılması gerektiği özellikle vurgulanır. Oysaki proOXiON®  sistem temziliğin ve sterilizasyonun sürekliliği için geliştirilmiş yenilikçi ve  yüksek teknoloji ürünüdür. Yaşam alanınızı daha konforlu ve sağlıklı hale getimek üzere geliştirilmiş bu sistem ile cihaz ; odada çalışırken ve sürekli olarak çalışmaya devam ederken yaşam alanınzı ve yaşam konforunuzu ksıtlamadan aynı ortamda bulunmaya devam edebileceksiniz. Zaten amaç da bu değil mi?

Havayı temizlediğini iddia eden cihazı çalıştırdıktan sonra sağlığımızı korumak için için neden tekrar camı açıp havalandırmak zorunda olalım ki? Bu çok saçma değil mi?! Piyasada mevcut olan ve „ozon cihazı – ozon jenaratörü“ adı altında satılan cihazların hepsi maalesef bu şekilde ilkel teknoloji ve amacına uygun olmayan yetersiz cihazlardır. Ozonun çok iyi bir dezenfektan olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Ancak kontrolsüz ozon zarar verir.Esas olan bunu kontrol edebilmektir.Burada kontrolden kastımız ; basit bir zaman ayarı saati konulması değildir!! Sürekli-insan ile aynı ortamda çalışabilen ve anlık temizlik yapan sistem sadece proOXiON®’dur.


                                             proOXiON® bunu yapabilen dünyadaki patentli tek sistemdir!

Konutlar , ofisler , muayenehaneler , kuaför salonlaro , spor saloları , camiler , restaurantlar , mağazalar , okullar , kreşler ve daha sayamadığımız onlarca yerde kullanılabilir.


Çalışma prensibi:

Tanımlanmış bir şekilde , ortamdaki ihtiyaca göre ayarlanabilir miktarda aktif oksijen (ozon) üretimi yapılır. Üretilecek ozon miktarı, odanın büyüklüğüne ve insan/kullanım yoğunluğu dikkate alınarak  önceden belirlenmeli ve tanımlanmalıdır.

WHO / UBA (Dünya Sağlık Örgütü) - hava kalitesi endeksi verilerine , VDI 6022/3 (Alman Mühendisler Birliği) yönergelerine göre ve diğer yasal işyeri yönergelerine göre önerilen günlük ortalama değerler şu şekildedir:

Saatlik değerler  O3   μg/m³ cinsinden:  61-120 = iyi   , 0-60 = çok iyi

Oda havasındaki ve yüzeylerdeki kirleticiler, dielektrik olarak engellenmiş bir deşarj yoluyla parçalanır. Ayrıca, yalnızca elektrik yüklü negatif iyonların üretilmesi yoluyla, oda havası sürekli olarak kirleticilerden, partiküllerden, gazlardan, koku kirliliğinden, bakterilerden, mikroplardan ve virüslerden temizlenir. Zararlı maddelerin moleküler yapısı elektriksel bozulur ve ayrıca havdan daha ağır moleküller haline de geldiğinden çökmeye başlar.Cihaz tarafından sürekli olarak ürtilen Negatif iyonların sayesinde tutulan ve etkisisz hale getirilen zararlı maddelerin kalıntıları da yine aynı cihaz tarafından üretilen ozon ile okside edilerek tamamen yok edilir. Kötü kokular , virüs , bakteri ve mikropları yok eder.Böylece mükemmel bir şekilde ortam sterilizasyonu ,  sağlıklı ortam ve solunum havası elde edilir.
proOXiON®'u  benzersiz yapan nedir?
*VİRÜSLERİ
*KÜF ve MANTARI
*BAKTERİLERİ
*ALERJENLERİ
*PİS KOKULARI
*SİGARA DUMANINI
*POLENLERİ
*MİKROPLARI
*İNCE TOZLARI
*AERESOLLERİ
*ZARARLI PARTİKÜLLERİ
sevdiklerinizi koruyun!
YOK EDER!
yaşlılar
çocuklar
alerjik hastalar
astım hastaları
proOXiON®  ile
SAĞLIKLI VE TEMİZ HAVA YENİ BİR İHTİYAÇ DEĞİLDİR,
eskiden beri var olan bir sorun ve ihtiyaçtır. Onlarca buluş ve patent sahibi alman mühendislik firması Siegmund'un 55 yıllık tecrübesi ile ortaya çıkan proOXiON® bu ihtiyacın giderilmesi için uzun süren AR-GE çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış inovatif bir teknolojidir.
Doğadan ilham alınarak geliştirilmiştir.

Birçok firmanın covid-19 sorununu fırsatçılığa çevirerek  “yenilik” diye sunduğu yalan yanlış birçok sistem ve ürün maalesef  etkili çözümden  uzak , boş çabadan öteye gitmemektedir.
Bizler size zaten 20 yıldır tatbik edilen ve sonuçları ölçülebilir 
proOXiON® teknolojisinin ; endüstriyel kullanım alanlarının dışında  , yeterli ya da hiçbir  havalandırma sistemi bulunmayan  mekanlarda da ( konut , işyerleri , dükkan , mağaza , muayenehane , spor salonu , cafe-restaurant vb.) kullanılabilmesi ve sağlıklı havaya daha yaygın alanlarda herkes tarafından ulaşılabilmesi amacı ile kompakt bir versiyonu geliştirilmiştir. İşte yeni olan bu kompakt hava temizleme cihazımızdır. Teknolojisi ise zaten 20 yıldır kullanılan ve mucidi olduğumuz patentli bir teknolojidir!
evde
okulda
işyerinde
spor salonunda
camide
eczanede
markette
kuaför salonunda
gastronomide
otelde
nerede hayat varsa orada , nefes aldığımız müddetçe ve nefes aldığımız her yerde...

Sağlıklı yaşamak herkesin hakkı! Virüslerden kurtulalım , taze ve sağlıklı hava soluyalım
modern dünyada hepimiz günümüzün büyük bir kısmını , yaklaşık 20 saatini , kapalı mekanlarda geçiriyoruz. Bu mekanlarda , zararlı maddelerden korunduğumuzu zannediyoruz ancak bu çok büyük bir yanılgı. Çünkü iç mekan havası genellikle dışarıdaki havadan daha kirlidir.


proOXiON® fayda ve avantajları

*hijyenik ve temiz bir ortam ve solunum havası sağlar.
*bakteri, mikrop, virüs ve mikroorganizmaları yok eder.
*pis kokuları yok eder.
*insanı zinde tutar ve iyi hissettiren bir atmosfer yaratır.
*sağlık ve dinç bir bünyeye katkı sağlar.
*konsantrasyonu ve performansı artırır  , stresi azaltır.
*solunan kötü ortam havası nedeni ile ortaya çıkan veya tetiklenen; halsizlik , baş ağrısı, bulantı,baş dönmesi, mukoza zarının tahrişi ve 
yorgunluk gibi rahatsızlıkları önler.
proOXiON®  sistem                                        
proOXiON® ile kirleticiler, virüsler vb. doğrudan kaynağında zararsız hale getirilir.
Filtre sistemleri kirleticileri öncelikle filtreye çekmeli ve burada işleme tabi tutmak zorundadır. Filtrasyon prensibi ile çalışan tüm cihaz ve sistemler sadece oda havasındaki virüsleri ve kirleticileri seyreltirler. İnsanların bu şekilde enfekte olma riski var olmaya devam edecektir.
Yüksek verimli ve etkili: 
HVAC sistemlerinde kullanılan proOXiON® teknolojisi
proOXiON® teknolojisi enerji açısından son derece verimlidir ve sağlıklı bir oda ve solunan hava sağlar. Geleneksel HVAC sistemleri termodinamik, aerodinamik koşulları ve kısmen de kirleticilerin girişini azaltabilse de, odada kimyasal ve biyolojik bir denge oluşturamazlar.

Dış hava, özellikle içerdiği oksijen, havalandırma ve klima sisteminden ve hava kanallarından akarken deşarj olur. Bu nedenle doğal oksidasyon potansiyelini, yani organik kokuları ve bakteri, mikrop, alerjenler ve/veya virüsler gibi mikrobiyolojik kirleticileri yok etme ve odadaki biyolojik dengeyi koruma yeteneğini kaybeder.

proOXiON®, tıpkı doğada olduğu gibi aktif oksijen ve negatif iyonları birbirinden ayrı üretir. Üretim miktarı hedeflenir ve kontrol edilir. Bu sayede hem HVAC sistemindeki hem de , kapalı ortam yaşam alanlarında mikrobiyolojik ve hijyenik yükler hiçbir kimyasal madde kullanılmadan , doğal bir şekilde iyileştirilebilmektedir.
 Bilindik filtrasyon sistemler
55 yıllık
tecrübe
55 yıllık
tecrübe
teknolojisi ile bir adım önde...
Sağlıklı ve temiz hava herkesin hakkı!
Türkiye'nin her yerinden
0850 441 88 01
www.siegmund.com.tr
Siegmund Temiz Hava Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.
Aydınevler Mah. Sorgun Bulv. No:14/8   07600 Manavgat-Antalya / TÜRKİYE